Cena za výkon činnosti

Cena za výkon činnosti stavebného dozora a technického dozora investora (TDI). Rovnako ako stavebný tak aj technický dozor je možné dohodnúť stály aj občasný, preto nie je na mieste definovanie ceny za výkon jednorázovo. Každý výkon je totiž definovaný na základe typu stavby, obtiažnosti stavby, umiestnenia stavby, potrieb investora a činností, ktoré investor od dozora vyžaduje a očakáva. Po konzultácii Vám radi vytvoríme cenovú ponuku na výkon činnosti stavebného dozora alebo technického dozora investora.

Možnosti

Tiene:
Vzor:
Farba
expand