Stavebný dozor

V prípade, že realizujete rodinný dom svojpomocou alebo s viacerými dodávateľmi a potrebujete stavebný dozor sme tu pre Vás.

Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba podľa zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady z 28. februára 1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 624/2004 Zb., ktorým sa zákon 138/1992 Zb mení a dopĺňa. Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba zapísaná v SKSI, ktorá Vám zaručí aby bola Vaša stavba zrealizovaná kvalitne, v dohodnutom čase (podľa harmonogramu), v dohodnutej cene, tak aby financie, ktoré ako investor na stavbu  použijete neboli premrhané na nedohodnuté naviac práce a neprekročili rozpočet.

Vaša stavba sa stane pod vedením stavebného dozora bezpečná a bude vyhovovať predpisom, rešpektovať  technické normy (STN, EN).

Stavebný dozor Vám na Vašej stavbe vďaka pravidelnej kontrole prác dodávateľov zminimalizuje množstvo vád a nedorobkov, ktoré budú následne v dohodnutom čase a za vopred dohodnutých podmienok odstránené.

Regióny: Bratislava, Nitra, Trnava, Dunajská streda, Šaľa, Galanta, Nové Zámky, Šurany, Senec, Šamorín.

Možnosti

Tiene:
Vzor:
Farba
expand